Teenused

 AUDIITORKONTROLL

 • aastaaruande auditeerimine
 • ülevaated ettevõtte majanduslikust olukorrast (finantsinformatsioon)
 • toimingud, mis tulenevad äriseadustikust (mitterahalised sissemaksed, arvamused jne)
 • finants- ja maksualased konsultatsioonid
 • erikontroll
 • riskianalüüs

   RAAMATUPIDAMISE TEENUSED

 • väike- ja keskmiste ettevõtete, FIE-de ja mittetulundusühingute raamatupidamine
 • raamatupidamise konsultatsioon
 • raamatupidamise sise-eeskirjad

   FINANTS KONSULTATSIOON


   

 •  

  © Copyright 2005 TALaudit OÜ
  Made by Laurix