Firmast

 TALaudit OÜ on audiitorbüroo, mis on asutatud 1996. aastal. Firma põhitegevusalaks on audit, millele lisaks pakume raamatupidamisteenust ja mitmekülgset ärinõustamist.

 Audiitorkontrolli kohustus on enamikule äriühingutest sätestatud seadusega. Auditi eesmärk on anda hinnang ettevõtja raamatupidamise aastaaruande kohta, kas see on koostatud kõikides olulistes osades kooskõlas finantsaruandluse raampõhimõtetega ning avaldada oma arvamus audiitori järeldusotsuses.

 Pakume oma klientidele kaasaegset ja kvaliteetset audititeenust, mille baasiks on ühelt poolt kogemused erinevate valdkondade ettevõtete auditeerimisel ning teiselt poolt põhjalikud teadmised audiitorkontrollist, raamatupidamisest, maksustamisest ning äriõigusest.

 TALaudit OÜ juhatajaks ja audiitoriks on vannutatud audiitor Tiina Lindmäe. 

 

© Copyright 2005 TALaudit OÜ
Made by Laurix